За IMTOUR БЪЛГАРИЯ

За IMTOUR БЪЛГАРИЯ
“ИМТУР” ЕООД притежава удостоверение за извършване на туроператорска и турагентска дейност с номер РКК-01-5876/2010 г. и е сключило застрахователен договор по чл. 97, ал. 1 от ЗТ с полица № 17 100 1315 0000592950/17.02.2017 г. на Застрахователна компания ЗАД “АРМЕЕЦ”, адрес за контакти със застрахователя: гр. София 1000, ул. Стефан Караджа 2, тел.: 02/811 91 00, факс: 02/811 91 03, с валидност на действие от 11.04.2017 г. до 10.04.2018 г. с лимит на отгворност 250 000 лв.